Lam chắn nắng 132S (chữ Z) Austrong

Tên sản phẩm: 132S – Sun Louver

  • Vật liệu: Aluminum >98%
  • Kích thước tiêu chuẩn: 132mm
  • Chiều dày: 0.6 – 0.8mm
  • Chiều dài: Sản xuất theo độ dài bất kỳ
  • Bề mặt sơn PE/PVDF theo bảng mầu tiêu chuẩn
  • Khung treo và phụ kiện đồng bộ
  • Tất cả các sản phẩm nhôm đều có thể tái chế 100%