Lam chắn nắng Austrong 85R Sun Louver

Tên sản phẩm: 85R – Sun Louver

  • Vật liệu: Aluminum >98%
  • Kích thước chiều rộng: 85mm
  • Chiều dày: 0.6 – 0.8mm
  • Chiều dài: Sản xuất theo độ dài bất kỳ
  • Bề mặt sơn PE/PVDF theo bảng mầu tiểu chuẩn
  • Khung treo và phụ kiện đồng bộ
  • Tất cả các sản phẩm nhôm đều có thể tái chế 100%